Veel artikelen over het chauffeurstekort, maar wie doet er nu eens iets aan?

Wanneer je het ons zou vragen zouden wij zeggen dat dit een taak van de zeer rijke werkgeversorganisaties en vakbewegingen is; die zijn tenslotte voor dit soort zaken in het leven geroepen. Om te beginnen zouden deze organisaties weleens iets aan de werving kunnen doen. Wanneer we naar de wervingscampagnes van defensie kijken hebben die het wel voor elkaar. Goede campagnes met zulke mooie filmpjes over het vak dat je bij wijze van spreken liever vandaag dan morgen soldaat zou willen worden. Dit moet toch ook voor het chauffeursvak kunnen? Men zou hiermee twee vliegen in een klap slaan: het chauffeursvak wordt mooi neer gezet en er zullen meer aanmeldingen komen om het vak uit te oefenen.

transporteffect chauffeurstekort

Waar een wil is, is een weg

Eigenlijk kun je met die klap zelfs een derde vlieg slaan: goede werving helpt de werkgevers aan gemotiveerd personeel en wanneer het de werkgevers goed gaat kunnen zij ook goed voor hun personeel zorgen. Daarom bouwen wij bruggen en dragen onze kennis over aan de politiek, waar de regels worden gemaakt, en aan de werkgevers, die kapitaalkrachtig moeten zijn.

Wij zitten regelmatig met werkgeversorganisaties en vakbewegingen om de tafel en ze geven ons elke keer het idee dat men zeer blij is dat we jullie stem overbrengen. We zien ook telkens na ons bezoek een artikel met wat we hebben besproken op hun platforms verschijnen en uiteraard worden die artikelen neergezet als eigen werk, wat op zijn minst niet netjes te noemen is. Het zijn immers jullie woorden en jullie stem die door ons aan de organisaties worden overgebracht.

Rijke vakbewegingen

Wat ons elke keer weer tegen de borst stuit is dat de rijke vakbewegingen en werkgeversorganisaties ons steunen, ons materiaal gebruiken en vriendjes met ons willen blijven, maar dat er als het op beloning aankomt alleen maar beloftes worden gedaan zonder ooit over de brug te komen. Voor ons gevoel belooft men van alles om ons niet tegen hen in het harnas te jagen, al kunnen wij dit natuurlijk niet hard maken. Wij blijven echter hopen dat men ons echt eens gaat steunen, zodat we ons goede werk kunnen blijven voorzetten.

Wij geven de ongeorganiseerde chauffeur een stem aan onze digitale chauffeurstafel. Maar 20% procent van de chauffeurs is lid van een vakbeweging. Maar liefst 80% van jullie word door de gevestigde organisaties dus totaal genegeerd! Wij vinden dat ongeacht de situatie altijd naar iedereen moet worden geluisterd en dat mensen niet mogen worden gedwongen een bepaalde afslag te nemen.

Inkomsten

De vakbewegingen en werkgeversorganisaties worden gevoed door vele inkomsten en dat zijn niet per se de bijdragen van hun leden, terwijl wij geen enkele inkomsten hebben op jullie bijdrage na. De macht van de organisaties zit hem daarin dat men buiten de leden om genoeg inkomsten heeft om honderden mensen in dienst te kunnen hebben. Wij hebben deze inkomsten niet en daarom moeten we haast maken zolang we het financieel nog kunnen volhouden.

De vakbewegingen en werkgeversorganisaties worden gevoed door vele inkomsten en dat zijn niet per se de bijdragen van hun leden, terwijl wij geen enkele inkomsten hebben op jullie bijdrage na. De macht van de organisaties zit hem daarin dat men buiten de leden om genoeg inkomsten heeft om honderden mensen in dienst te kunnen hebben. Wij hebben deze inkomsten niet en daarom moeten we haast maken zolang we het financieel nog kunnen volhouden.

Feit

Het is een feit dat de transportsector de afgelopen decennia zwaar verwaarloosd is. Nu krijgt men hiervan de rekening en die loopt alleen maar op. Dit hebben wij al vaak aangegeven en jij als chauffeur doet dit keer op keer ook. Wij geven oplossingen die zijn gebaseerd op de informatie die we van jullie krijgen. Wanneer er niet snel actie wordt ondernomen zal het probleem van het chauffeurtekort alleen maar groter worden en zal de Nederlandse chauffeur grotendeels verdwijnen, wat zorgt voor een zeer zwakke positie in Europa. Dit moet worden voorkomen; onze economie moet sterk en onafhankelijk blijven.

Het is wel belangrijk om eindelijk eens op te schieten, het is echt 1 voor 12! De sleutelfactoren waaraan moet worden gewerkt zijn

– imagoverbetering,

– beloningen en

– sociale regelingen.

Chauffeurs halen uit Azië of andere landen waar ze goedkoop mensen kunnen werven kan echt niet en is ook niet de oplossing. We zien het nu ook: vroeg of laat gaan deze mensen terug naar hun gezin of komen ze in opstand.

Positie

Het kan toch niet bestaan dat werkgevers zo kortzichtig zijn en enkel aan hun eigen onderneming denken, waardoor Nederland op lange termijn zijn sterke positie in Europa in het transport zal verliezen. Rotterdam is een van de grootste havens van Europa, maar wanneer er geen chauffeurs zijn om de spullen vanaf zee het land in te brengen hebben we een probleem en we verliezen we onze positie.

Wanneer we dit bij de werkgevers- en andere organisaties aangeven stemt men altijd met onze woorden in, maar in de jaren dat wij actief zijn hebben we veel te weinig echte actie gezien. Het lijkt erop dat de organisaties denken dat het hun tijd wel zal duren en dat ze het probleem doorschuiven naar de volgende generaties. Nobel is dit niet, maar helaas wel een tijdsverschijnsel. Het is al een poos ikke, ikke, ikke en de toekomst is niet mijn probleem, misschien met de gedachte “ik leef dan toch niet meer”. Wij vinden de toekomst juist wél belangrijk, dus wat wij nu graag willen is er het beste uithalen voor ons, maar zeker ook voor de volgende generaties.

Daarom zetten wij ons keihard in en bieden wij keer op keer onze diensten aan bij de werknemers- en werkgeversorganisaties en bij de Nederlandse en Europese politiek. Ook al krijgen we er niets voor terug …

De sleutelfactoren worden door ons uitgewerkt en we presenteren deze, samen met jullie wensen als werknemer, op een dienblaadje. We zijn momenteel druk doende met het opstellen van een compleet nieuwe cao voor het beroepsgoederenvervoer en we dringen erop aan dat de sleutelfactoren voor een gezonde transportsector hierin worden opgenomen.

Wij bewijzen ons wel

Wij laten jullie niet vallen en we merken ook dat jullie ons steeds vaker weten te vinden. Er worden door ons steeds meer conflicten op de werkvloer opgelost, en dan zo dat iedereen nog samen door één deur kan. Keer op keer staan we klaar voor elke chauffeur of werkgever in het transport.

Vorig jaar kerst waren wij de enigen die medicijnen en voedsel rondbrachten toen de chauffeurs vaststonden door een politiek spel. Van gevestigde organisaties, waaraan veel mensen jarenlang betaalden en deze daarmee hun bestaansrecht gaven, hoorden we niets. Sterker: ze waren niet eens bereikbaar! Recent nog waren wij ook de enigen die steun boden aan chauffeurs die vaststonden doordat hun werkgever failliet ging.

Zo zijn er veel voorbeelden; vraag gerust rond om onze woorden te toetsen. Waar anderen het laten liggen staan wij er wel voor jullie. Helaas hangt ons bestaansrecht nu wel aan een zijden draad. Na vier jaar inzet zijn de geldelijke beloften die we vanuit de sector kregen nog altijd niet ingelost en is de bodem van onze pot inmiddels bereikt. Jullie kunnen ons enorm helpen de sector gezond te krijgen en te houden door abonnee te worden of een donatie te doen. Ook dat geeft ons kracht om er altijd voor jullie te kunnen zijn. Zonder jullie steun wordt het trekken aan een dood paard, en daar heeft niemand iets aan.

Wij vinden nog steeds dat we het met zijn allen moeten doen en dat Nederland sterk in Europa moet zijn én blijven! Wanneer we alsnog steun vanuit de sector mochten ontvangen zullen we dit uiteraard ook melden. Eerlijkheid duurt immers het langst, en in tegenstelling tot de gevestigde organisaties ligt het niet in onze aard om te pronken met andermans veren.

 

Met vriendelijke groet

Wij kunnen ons alleen maar blijven inzetten voor uw welzijn als u ook ons wil steunen.

(Wanneer je lid wordt tijdens de actieperiode blijf je bij elke verlenging de korting behouden)

Toen ik de Mercedes Actros kreeg met camera’s als spiegels riep ik meteen: "Wat een onzin!"

Sinds de uitbraak van het conflict op 24 februari 2022 zijn wij actief om uit naam van de Nederlandse chauffeurs voedsel en hulp te geven aan de Oekraïense chauffeurs.

Dode hoek vrachtwagens blijft een probleem We hebben er al eerder over geschreven: de dode hoek bij de vrachtwagen. (link) Welke oplossingen …

We horen het vaak: je mag maximaal 4 meter hoog zijn, dus als je te hoog bent is het altijd de fout van het materieel of van jou, de chauffeur.

Chauffeurs krijgen regelmatig de schuld. Maar hoe vaak is het de schuld van gemeenten en andere instanties die parkeerplaatsen of industriegebieden onder hun beheer hebben?

Je mag me niet inhuren als chauffeur. Enorme chauffeurstekort maar toch willen ze het niet makkelijk maken