Speelt de ILT verstoppertje in het transport? Deel 4

Transporteffect/Chauffeursnieuws heeft in de eerste drie delen van deze reeks al een aantal zaken weergegeven waarop de Inspectie Leefomgeving en Transport zich focust. Uit alle commentaren die we ontvingen bleek dat chauffeurs zichtbaarheid toch een erg belangrijk punt blijven vinden. Chauffeursnieuws/Transporteffect ondersteunt deze gedachte, maar we moeten wel feitelijk weten dat de inspectie op het transport alles doet om eerlijke concurrentie en verkeersveiligheid te waarborgen. De bekende uitdrukking “roeien met de riemen die men heeft” is wat ons betreft van toepassing en wij zouden het onacceptabel vinden als de slechte bedrijven de overhand over de goede bedrijven zouden krijgen.

Deel 1 Deel 2 Deel 3
transporteffect ILT- Mark van der Ham
Copyright ILT

Risicogerichte aanpak

Zonder controles als stok achter de deur weten we al op voorhand dat niemand zich aan de regels zal houden. Dat is eenmaal zo en het zal nooit veranderen, dus controles zijn nodig en moeten worden uitgevoerd.

In deel 1 hebben we het gehad over de zichtbaarheid van de inspectiedienst, in deel 2 vooral over overgewicht en in deel 3 over het inzetten van digitale systemen. In deel 4 willen we het vooral hebben over hoe men met de gegevens omgaat. Iedereen kent nog wel het handhavingsconvenant dat de inspectiedienst in het leven had geroepen. Dit convenant kon men krijgen als men aantoonde dat men zich aan de regels hield, waardoor de inspectiedienst op andere bedrijven kon focussen. De nadelen hiervan waren dat opdrachtgevers erom gingen vragen en dat het voornamelijk grote bedrijven waren die voor een convenant in aanmerking kwamen; zo werden er in 2013 maar 27 convenanten uitgegeven op de ruim 14.000 bedrijven. De ILT gaat stoppen met de handhavingsconvenanten, wat inhoudt dat de ILT geen nieuwe convenanten meer afsluit en dat de lopende convenanten per 31 december 2021 worden beëindigd. Wij vinden het een goede zaak dat men van dit systeem is afgestapt, zodat scheve concurrentie in ieder geval op dit punt geen extra handvat meer zal worden geboden.

IBRA (ILT-Brede Risico Analyse)

De inspectie heeft nu de IBRA in het leven geroepen om de risicoanalyse te maken en zodoende gericht te kunnen controleren. De IBRA wordt de basis voor het analyseren van de grootste maatschappelijke risico’s wat betreft het nakomen van wettelijke verplichtingen. Van hieruit kan men verder onderzoek doen en interventies dan wel een strafrechtelijke aanpak uitvoeren. We willen benadrukken dat de ILT er ook is om gezamenlijk tot oplossingen te komen wanneer een bedrijf in een lastig parket zit, maar dit kan alleen door open kaart te spelen met de instantie.

Anno 2021 zijn er meer technische mogelijkheden voorhanden waar de ILT gebruik van kan maken. Zo hebben we al de tachograaf met alle komende nieuwe functies behandeld. De ILT test al het op afstand uitlezen van de tachografen, maar ook het koppelen van beschikbare openbare informatie kan een goede analyse opleveren. Het uit 7 pijlers bestaande, door de ILT opgestelde programma “Slim en veilig goederenvervoer over de weg” is de rode draad om verkeersveiligheid en het uitbannen van oneerlijke concurrentie volledige aandacht te geven.

Nieuwe beleidsontwikkelingen

Het transport staat nooit stil en is niet landelijk, maar vooral internationaal te noemen. Vrachtwagens uit andere lidstaten zijn het dagelijks beeld op onze wegen. De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft vooral het imago zich puur op de Nederlandse bedrijven te concentreren. Dit beeld hebben wij ook en wij vinden dit niet verwonderlijk. De ILT heeft te weinig mobiele eenheden voor de controle op het wegvervoer en aangezien dit niet snel zal veranderen doet men wat in de mogelijkheden ligt. De nieuwe Europese database ERRU, zoals besproken in deel 3, komt naar onze mening dan ook als geroepen voor Nederland. Het is tenslotte in ieders belang dat de opgestelde wetten worden nageleefd.

Verantwoordelijkheid bedrijven en chauffeurs

We krijgen toch nog regelmatig de vraag of men melding moet maken als men weet dat een bedrijf het niet zo nauw neemt met de regels. Wij vinden van wel. Ons standpunt is dat goede bedrijven, die naar eer en geweten zaken doen, niet moeten worden gestimuleerd het slechte pad op te gaan omdat men niet op een normale manier kan concurreren.

Ook vinden wij dat er niet alleen aan zichzelf kan worden gedacht; het is voor elke weggebruiker van jong tot oud van groot belang dat risico’s worden beperkt. Voor de chauffeur zelf menen wij dat bescherming vanuit de wet een goede zaak is, zodat men niet in de verleiding komt altijd maar het uiterste van zijn kunnen op te zoeken.

Rotte appels zullen er altijd zijn, maar wij vinden dat iedereen de verantwoordelijkheid heeft de kerk in het midden te houden. Het welzijn van eenieder en de bescherming ervan hangt ook voor een groot deel af van samenwerking. Ons meldpunt is er niet voor niets, en het blijft belangrijk punten en kwesties te melden.

Transporteffect/Chauffeursnieuws ziet het ook als een taak om organisaties als het ILT te steunen bij hun inzet en het zo goed mogelijk benutten van de middelen die men ter beschikking heeft. Wij zullen er al het mogelijke aan doen om een eerlijke en gezonde vrachtmarkt te realiseren en wij zullen onze meningen kenbaar blijven maken.

Wilt u uw gedachten, opmerkingen of iets anders kwijt? Ga dan naar ons meldpunt.

Met vriendelijke groet

transporteffect programma ilttransporteffect chauffeursnieuws campagneAbonneren transporteffect chauffeursnieuws
Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht