Vrijdag 24 november 2023

Al decennia lang zitten dezelfde partijen aan de cao tafel van het beroepsgoederenvervoer en verticaal transport. Een sector die erg belangrijk is voor onze economie en waar we zien dat gedachtegangen van de partijen aan de tafel geen ruimte geven voor verbeteringen en het meegaan met deze tijden. Een cao waar de basis stamt uit de jaren 70. En ook in deze onderhandelingsrondes houden partijen zich weer vast aan de geijkte punten.
TransportEffect is samen met HZC op zoek naar een cao die aansluit op deze tijd, op jullie wensen. Onze voorstellen zijn vernieuwend, realistisch en houden rekening met een goede balans tussen werkgever en werknemer. Wij zien veel mogelijkheden als er een cao komt van deze tijd waar werknemers en werkgevers baat bij hebben. Uit de box denken is hierbij een must!

Wil jij ook zekerheid? Laat ons het regelen.

Word lid. Jullie welzijn is onze missie.

Worden we gehoord?

Draagvlak hebben wij van onze achterban. Onze enquêtes zijn zeer belangrijk en vergeleken met andere enquêtes aanmerkelijk representatiever en vollediger. Wij krijgen veel input en weten daarom als geen ander wat de wensen zijn. Onlangs hebben we onze voorstellen gepresenteerd en daar is massaal op gereageerd. Ook hebben we de grootste enquête ooit onder de chauffeurs eind 2021 weten te realiseren. In deze enquête kregen we het beste rapport cijfer van alle cao partijen.
Onze petitie “herstel het vertrouwen in Transport logistiek Nederland ” was maar liefst ruim 1900 keer ondertekent. Draagvlak hebben we dus genoeg en meerwaarde ook. Daar kan het dus niet aan liggen. Het is belangrijk om ook aan de tafel mee te praten en niet alleen invloed te hebben via de platforms.

Toelating

Afgelopen half jaar zijn we – TransportEffect en HZC - met de cao-partijen gesprekken aangegaan om toelating aan de cao-tafel te realiseren. Wij hadden niet verwacht dat er tegenwerking zou komen. De eerste informele gesprekken verliepen ook op een vriendelijke wijze. We hebben waar nodig helder kunnen maken dat onze achterban groot is en dat we alle kennis in huis hebben. We hebben zelfs specialistische kennis in het verticaal transport. Dergelijke specifieke kennis is nu alleen maar aan werkgeverskant aanwezig. HZC is een gerenommeerde vakbeweging die al ruim 75 jaar bestaat, met stevige expertise in het verticaal transport. HZC weet waar zij het over heeft.

Dikke muur (Gewapend beton?)

Na de informele goede gesprekken hebben wij een verzoek aan de werkgeversverenigingen ingediend om aan te cao tafel te mogen deelnemen. Onze voorbereiding waren al vol aan de gang om de werknemers in de branche een betere toekomst te kunnen bieden. Onze verbazing was dan ook groot dat er géén enkele reactie op ons verzoek kwam. Niets! We werden door de werkgeversverenigingen gewoon genegeerd. Hierop hebben wij een advocaat ingeschakeld. Pas toen kregen we een reactie met de boodschap dat wij een officieel verzoek via het secretariaat van de cao-tafel moesten indienen. Dat hebben we gedaan, maar ook daar moesten we de partijen eraan herinneren een reactie op ons verzoek te geven. Het lijkt erop dat de cao-partijen traineren en ‘geen reactie’ als wapen gebruiken om ons niet uit te nodigen.
Na aandringen kregen we uiteindelijk te horen dat we niet welkom zijn aan de cao-tafel: de belangen van de werknemers zouden al worden behartigd en er zou geen behoefte bestaan aan een nieuwe partij die hetzelfde zou nastreven. Dit schoot bij ons volstrekt in het verkeerde keelgat: we hebben niet eens de mogelijkheid gekregen onze visie te delen en toch worden bij voorbaat die ideeën afgeschoten want andere partijen zouden al de belangen van de werknemers voldoende behartigen!
We hebben aangegeven hiermee niet te kunnen instemmen en in elk geval onze ideeën op korte termijn te willen delen. Maar zoals viel te verwachten: op die brief wordt natuurlijk niet gereageerd en de deadline is weer ruimschoots verstreken.

Wij zouden dus geen meerwaarde hebben. Voor ons is dit echt een doorn in het oog omdat ze niet openstaan voor kennis en vernieuwing. Zoals het verleden laat zien, hebben wij er weinig vertrouwen in dat de huidige cao-partijen af gaan wijken van hun decennialange beleid. Beleid dat achterhaald is. Daarom vinden wij het uitermate belangrijk dat er een partij is die opkomt voor jullie en die verder denkt dan in de belegen standpunten van de huidige cao-partijen.

Hoe verder

Natuurlijk zijn wij er voor jullie en jullie moeten centraal staan. HZC en Transporteffect laat zich niet de kaas van het brood eten. Wij houden vast aan onze mening dat verandering nodig is in onze sector. Wij houden vast aan een cao die van deze tijd is, een cao ook die werknemers goede arbeidsvoorwaarden biedt en een uitstekende beloning.
Omdat onze laatste brief weer wordt genegeerd en cao-partijen als een struisvogel de kop in het zand steken, is ons geduld op. De vriendelijke benaderingen heeft geen grond mogen hebben en wij zijn daarom verplicht met het oog op jullie wensen om het juridisch aan te pakken. De eerste gesprekken zijn nu gevoerd en we zien geen enkele belemmering om niet via een juridische weg aan de tafel te komen.

Steunen jullie ons om voor de behartiging van jullie belangen aan de cao-tafel te komen?

Onze voorstellen voor de Cao 2024

Samenwerking met vakvereniging HZC | TransportEffect

Reactie plaatsen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht