Samenwerking met vakvereniging HZC

Volgers van Transporteffect het eerste jaar 50% korting!

Op gebied van vakbond taken, werkt TransportEffect samen met de vakvereniging HZC.

Het doel is om de beroepschauffeurs beter bij te kunnen staan dan nu vaak het geval is. Met de vakvereniging HZC en onze organisatie zijn we dé specialist in het beroepsgoederenvervoer en kunnen we een sterke positie realiseren.

Persoonlijk advies, nabestaande begeleiding, Cao-zaken, budgetcoach,  rechtsbijstand en meer services waarvoor een vakvereniging belangrijk is.

Lid wordenNieuws en Actualiteiten

Op 5 januari 2024 ontving HZC, Chauffeursnieuws en Transporteffect een teleurstellend vonnis. De rechtbank heeft besloten dat HZC niet mag deelnemen aan de cao-onderhandelingen. Deze beslissing voelt als een tegenslag voor ons en onze achterban, maar we laten ons hierdoor niet uit het veld slaan.

Lees meer


Volgens berichten heeft 52 procent van de leden van de FNV vóór het eindbod van Transport en Logistiek Nederland gestemd. FNV heeft daarbij niet bekend gemaakt om hoeveel stemmen dit ging helaas, want dit heeft uiteraard invloed. Het bevreemdt ons zeer dat de FNV- naar eigen zeggen de grootste vakbond- ervoor kiest om niet de aantallen bekend te maken en enkel in procenten naar buiten te treden.

Lees hier verder


8 december zijn de volgende onderhandelingen

CAO beroepsgoederenvervoer 2024 (Onze voorstellen)

Kan de dikke muur rond de cao tafel doorbroken worden?

Al decennia lang zitten dezelfde partijen aan de cao tafel van het beroepsgoederenvervoer en verticaal transport. Een sector die erg belangrijk is voor onze economie en waar we zien dat gedachtegangen van de partijen aan de tafel geen ruimte geven voor verbeteringen en het meegaan met deze tijden. Een cao waar de basis stamt uit de jaren 70. En ook in deze onderhandelingsrondes houden partijen zich weer vast aan de geijkte punten.
TransportEffect is samen met HZC op zoek naar een cao die aansluit op deze tijd, op jullie wensen. Onze voorstellen zijn vernieuwend, realistisch en houden rekening met een goede balans tussen werkgever en werknemer. Wij zien veel mogelijkheden als er een cao komt van deze tijd waar werknemers en werkgevers baat bij hebben. Uit de box denken is hierbij een must!

Worden we gehoord?

Draagvlak hebben wij van onze achterban. Onze enquêtes zijn zeer belangrijk en vergeleken met andere enquêtes aanmerkelijk representatiever en vollediger. Wij krijgen veel input en weten daarom als geen ander wat de wensen zijn. Onlangs hebben we onze voorstellen gepresenteerd en daar is massaal op gereageerd. Ook hebben we de grootste enquête ooit onder de chauffeurs eind 2021 weten te realiseren. In deze enquête kregen we het beste rapport cijfer van alle cao partijen.Onze petitie “herstel het vertrouwen in Transport logistiek Nederland ” was maar liefst ruim 1900 keer ondertekent. Draagvlak hebben we dus genoeg en meerwaarde ook. Daar kan het dus niet aan liggen. Het is belangrijk om ook aan de tafel mee te praten en niet alleen invloed te hebben via de platforms.

Toelating

Afgelopen half jaar zijn we – TransportEffect en HZC - met de cao-partijen gesprekken aangegaan om toelating aan de cao-tafel te realiseren. Wij hadden niet verwacht dat er tegenwerking zou komen. De eerste informele gesprekken verliepen ook op een vriendelijke wijze. We hebben waar nodig helder kunnen maken dat onze achterban groot is en dat we alle kennis in huis hebben. We hebben zelfs specialistische kennis in het verticaal transport. Dergelijke specifieke kennis is nu alleen maar aan werkgeverskant aanwezig. HZC is een gerenommeerde vakbeweging die al ruim 75 jaar bestaat, met stevige expertise in het verticaal transport. HZC weet waar zij het over heeft.

Dikke muur (Gewapend beton?)

Na de informele goede gesprekken hebben wij een verzoek aan de werkgeversverenigingen ingediend om aan te cao tafel te mogen deelnemen. Onze voorbereiding waren al vol aan de gang om de werknemers in de branche een betere toekomst te kunnen bieden. Onze verbazing was dan ook groot dat er géén enkele reactie op ons verzoek kwam. Niets! We werden door de werkgeversverenigingen gewoon genegeerd. Hierop hebben wij een advocaat ingeschakeld. Pas toen kregen we een reactie met de boodschap dat wij een officieel verzoek via het secretariaat van de cao-tafel moesten indienen. Dat hebben we gedaan, maar ook daar moesten we de partijen eraan herinneren een reactie op ons verzoek te geven. Het lijkt erop dat de cao-partijen traineren en ‘geen reactie’ als wapen gebruiken om ons niet uit te nodigen.Na aandringen kregen we uiteindelijk te horen dat we niet welkom zijn aan de cao-tafel: de belangen van de werknemers zouden al worden behartigd en er zou geen behoefte bestaan aan een nieuwe partij die hetzelfde zou nastreven. Dit schoot bij ons volstrekt in het verkeerde keelgat: we hebben niet eens de mogelijkheid gekregen onze visie te delen en toch worden bij voorbaat die ideeën afgeschoten want andere partijen zouden al de belangen van de werknemers voldoende behartigen!We hebben aangegeven hiermee niet te kunnen instemmen en in elk geval onze ideeën op korte termijn te willen delen. Maar zoals viel te verwachten: op die brief wordt natuurlijk niet gereageerd en de deadline is weer ruimschoots verstreken.Wij zouden dus geen meerwaarde hebben. Voor ons is dit echt een doorn in het oog omdat ze niet openstaan voor kennis en vernieuwing. Zoals het verleden laat zien, hebben wij er weinig vertrouwen in dat de huidige cao-partijen af gaan wijken van hun decennialange beleid. Beleid dat achterhaald is. Daarom vinden wij het uitermate belangrijk dat er een partij is die opkomt voor jullie en die verder denkt dan in de belegen standpunten van de huidige cao-partijen.

Hoe verder

Natuurlijk zijn wij er voor jullie en jullie moeten centraal staan. HZC en Transporteffect laat zich niet de kaas van het brood eten. Wij houden vast aan onze mening dat verandering nodig is in onze sector. Wij houden vast aan een cao die van deze tijd is, een cao ook die werknemers goede arbeidsvoorwaarden biedt en een uitstekende beloning.Omdat onze laatste brief weer wordt genegeerd en cao-partijen als een struisvogel de kop in het zand steken, is ons geduld op. De vriendelijke benaderingen heeft geen grond mogen hebben en wij zijn daarom verplicht met het oog op jullie wensen om het juridisch aan te pakken. De eerste gesprekken zijn nu gevoerd en we zien geen enkele belemmering om niet via een juridische weg aan de tafel te komen.


De cao onderhandelingen van start!

Gelukkig niet mosterd na de maaltijd. Op 25 oktober beginnen dan echt de gesprekken oven een nieuwe CAO.

Dit jaar is de afgesproken toekomstagenda dan wel niet gekomen maar nu dan toch de start van de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor 2024.

Ook HZC heeft haar punten op basis van de enquête onder haar leden ten aanzien van de cao nagenoeg klaar. Wij zullen met deze punten naar buiten gaan treden en hoe dan ook onder de aandacht brengen. Hopelijk straks via de cao-tafel of anders via indirecte kanalen als platform Chauffeursnieuws, in samenwerking met collega bond De Unie of andere vorm van communicatie.

Word dus snel lid! Oud leden van Transporteffect hebben 50% korting het eerste jaar.

Wordt vervolgd!


Slimme tachograaf type 2 verplicht vanaf 21 augustus 2023

Het Europese Mobiliteitspakket bepaalt dat nieuw geregistreerde voertuigen per 21 augustus 2023 voorzien moeten zijn van een slimme tachograaf type 2 (SMT2). Met deze maatregel streeft de Europese Unie naar verbeterde verkeersveiligheid. De nieuwe versie van de slimme tachograaf ondersteunt het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het vaststellen van duidelijke regels voor het detacheren van chauffeurs en het stimuleren van eerlijke concurrentie in de transportsector. De SMT2 helpt wagenparkbeheerders daarnaast met onder meer betrouwbare data over de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs.

Volgens de EU-wetgeving moeten nieuwe transportvoertuigen sinds 2019 verplicht voorzien zijn van een slimme tachograaf. Deze digitale tachografen beschikken over satellietverbinding, een speciaal communicatiesysteem voor korte afstanden en een open interface voor aanvullende diensten. De tweede versie van de slimme tachograaf, de SMT2, is ook voorzien van een versterkte beveiliging en nieuwe functies voor cabotage, het transport van goederen tussen twee locaties in hetzelfde land door een buitenlandse transporteur.

Lees verder


Verplichte melding op loonstrook als er geen pensioen wordt opgebouwd

De SER en Stichting van de Arbeid vinden het van groot belang dat werknemers pensioen opbouwen. Toch is dat voor ongeveer een op de 10 werknemers niet het geval waardoor zij het risico lopen er na hun pensionering financieel op achteruit te gaan.

Lees Verder


Mag mijn werkgever mij ontslaan tijdens ziekte?

Geen recht op een uitkering
Stel je gaat akkoord met de beëindigingsovereenkomst en je tekent voor je eigen ontslag. Heb je dan recht op een uitkering? Het korte antwoord is nee. Je bent ziek en dus niet beschikbaar voor werk, daarom kom je niet in aanmerking voor een WW-uitkering. Ook heb je geen recht op een Ziektewetuitkering. Deze uitkering is er voor werknemers die ziek uit dienst gaan bij bijvoorbeeld een tijdelijk contract. Of mensen die al een WW-uitkering ontvangen en dan ziek worden.

Het enige dat overblijft is een bijstandsuitkering. Maar in veel gevallen is daar vanwege een eigen huis ook geen recht op, of je moet eerst je eigen huis “opeten”

Lees verder


Mijn werkgever dreigt failliet te gaan, hoe zit dat nu met mijn inkomen? Dit is een vraag die we een aantal malen per jaar ontvangen.Je staat er meestal niet bij stil, tot je in de problemen komt omdat je werkgever al 2 maanden je gewerkte uren niet heeft uitbetaald. Voor een beroepschauffeur kan dit al snel tegen de € 8000 lopen.

Lees verder


HZC-directeur Chris van Veldhuizen is door de VCP voorgedragen voor een zetel in de SER (Sociaal- Economische Raad). De SER heeft minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geïnformeerd over de uitbreiding van de Raad met drie extra zetels (naar 36 zetels) voor zelfstandige ondernemers en opdrachtnemers. De voordracht van de VCP heeft als reden dat HZC in zijn achterban relatief veel zelfstandige ondernemers heeft.


Een ongeluk zit in een klein hoekje

Veel ouderen weten het: als je jong bent ben je niet bezig met de toekomst.
Aangezien we zelf ook jong zijn geweest begrijpen we dit zeker, maar dat wil niet zeggen dat we er geen aandacht aan moeten schenken. Iedereen wil op een gegeven moment toch een gezin hebben dan wel zijn leven op orde brengen om zijn toekomst veilig te stellen. Van dag tot dag leven is er dan vaak niet meer bij en huisje, boompje, beestje wordt belangrijker.
Er is ook geen ontkomen aan; op een gegeven moment besef je dat je ouder bent en vaak denk je terug, waarbij je je afvraagt waar de tijd toch is gebleven.


Lonen stijgen in hoog tempo: 'Niet meer gezien sinds de jaren 70'

De lonen gaan steeds harder omhoog. In mei was de gemiddelde loonstijging 8,2 procent. En die hoge lonen worden een probleem voor bedrijven, waarschuwt werkgeversvereniging AWVN. Het is inmiddels alle remmen los bij de onderhandelingen voor nieuwe cao’s. In mei wisten de bonden opnieuw flink hogere loonstijgingen af te spreken. Mei is de zestiende maand op rij dat de lonen stijgen. Afspraken van tien procent meer loon zijn inmiddels geen uitzondering meer. Maar die verhogingen halen de bonden niet overal binnen. Vooral dit jaar gaat het hard. In 2021 was de gemiddelde loonstijging nog 2,1 procent. Vorig jaar was die al opgelopen tot 3,8 procent en dit jaar is tot mei al gemiddeld 7,3 procent meer loon afgesproken. Ook in historisch opzicht is de loonstijging hoog. ,,Dit hebben we niet meer gezien sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw’’, zegt Jannes van der Velde van de AWVN.


Geslaagde Technische Kontakt Dagen (Beurs)

Donderdag 8 tot en met zaterdag 10 juni 2023

Met een oppervlakte van 118.000 m2 en 200 exposanten was deze 28ste editie de grootste in de geschiedenis van de TKD. Ook qua aantal bezoekers was dit de drukst bezochte editie. Vakvereniging HZC samen met Chauffeursnieuws & Transporteffect waren erbij.


Verdwijning nulurencontract in het transport

De eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst is een nulurencontract mogelijk. Na deze 26 weken is dit alleen mogelijk als het in een cao is opgenomen.Voor chauffeurs was het een uitkomst als je bijvoorbeeld na je pensionering nog wat wilde werken.Nu gaan er stemmen op om een nulurencontract af te schaffen.


Er komt een nieuwe pensioenwet: dit moet je erover weten

De meest gestelde vraag gaat over geld, maar we kunnen eigenlijk geen antwoord op die vraag geven. Als je nu inlogt op je pensioenoverzicht, zie je hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en wat je straks inclusief AOW krijgt. Veel mensen denken dat dat een vaststaand bedrag is, maar dat is niet zo. Het is een verwacht bedrag. Het kan nog stijgen of dalen, afhankelijk van de vraag hoe het met de economie gaat. Zo is er tussen 2008 en 2022 door veel pensioenfondsen niet of nauwelijks geïndexeerd, waardoor feitelijk het pensioen minder waard werd.Samen sterk met HZC

De spreekwoordelijke knoop is doorgehakt, een beslissing die mede door de invloed van onze leden is genomen. De afgelopen jaren waren we op zoek naar een partij die net als wij vooral het verbeteren van het welzijn van de beroepschauffeurs voor ogen had. De zoektocht ging niet vanzelf en heeft de nodige tijd gekost.


Ik heb rechtsbijstand, dus ik ben beschermd. Dit denken er velen.

Keer op keer melden chauffeurs zich bij ons met een situatie tussen werkgever en werknemer of andere juridische zaken. Zij zijn geen lid van een organisatie en ze gaan ervan uit dat ze kwesties zelf kunnen regelen omdat ze een rechtsbijstandverzekering hebben. We horen heel vaak: “Ik dacht met een rechtsbijstandverzekering mijn recht te kunnen halen”.


Elk half jaar stijgt het wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2023 wordt het minimumloon verhoogd met 3,13%


Cao-partijen verhogen de uitkering en versoepelen voorwaarden Zwaarwerkregeling

Bij het ontwerp van de Zwaarwerkregeling hebben cao-partijen afspraken gemaakt voor als de kosten tegenvallen of meevallen. Jaarlijks evalueren cao-partijen of aanpassing van de regeling nodig is. 


Diefstal en ontslag op staande voet

Veel werkgevers menen dat diefstal altijd een reden is voor een ontslag op staande voet. Hoewel ik die werkgevers goed begrijp ligt het wel wat genuanceerder. We zullen een korte uitleg geven:


Vergunningplicht ook bij laadvermogen onder de 500 kg

Als gevolg van het mobiliteitspakket is de ondergrens van de vergunningplicht voor de communautaire vergunning (Eurovergunning) verlaagd van 3500 kg toelaatbare maximum massa naar 2500 kg toelaatbare maximum massa.


Gelijk speelveld voor zzp’ers en werknemers in loondienst

,,Het beleid moet dus gericht zijn op het breder stimuleren van deze vangnetten. Natuurlijk vanuit het oogpunt van bescherming van de individuele zzp'er. Maar óók om te komen tot een zogenoemd ‘level playing field’, een gelijk speelveld voor zzp’ers en werknemers in loondienst.''


Dit betekenen de speciale codes op een rijbewijs

Staat er 'code 95' op je rijbewijspasje? Of 01.06? Dat betekent dat je een rijbewijs met voorwaarden hebt. Ruim 750.000 Nederlanders hebben daarmee te maken. Hier leggen we uit wat het voor jou betekent.

Alle codes op een rij.


Wil jij ook zekerheid?<br>Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht