Woensdag 3 januari 2024

Volgens berichten heeft 52 procent van de leden van de FNV vóór het eindbod van Transport en Logistiek Nederland gestemd. FNV heeft daarbij niet bekend gemaakt om hoeveel stemmen dit ging helaas, want dit heeft uiteraard invloed. Het bevreemdt ons zeer dat de FNV- naar eigen zeggen de grootste vakbond- ervoor kiest om niet de aantallen bekend te maken en enkel in procenten naar buiten te treden.

Wil jij ook zekerheid? Laat ons het regelen.

Word lid. Jullie welzijn is onze missie.

CNV

Het resultaat van de CNV was dat 66% van de door leden uitgebrachte stemmen tegen het eindbod is en 34% voor. Deze afwijzing lijkt niet veel betekenis te hebben voor CNV, omdat men een tweede stemronde heeft uitgeroepen en die liep tot 27 december 2023. De uitslag hiervan is nog niet bekend.

De Unie

Vrijdag voor Kerstmis was het resultaat van de stemming door de Unieleden bekend. Met een minimaal aantal waren de voorstemmers in de meerderheid. Maar de voorstemmers gaven bijna allemaal in de opmerkingen te kennen eigenlijk niet tevreden te zijn met het resultaat, aldus het bericht van De Unie op de webpagina. (https://www.unie.nl/jouw-cao-en-branche/beroepsgoederenvervoer-uitslag-stemming)

Bijzonder vreemd in dit verhaal is dat FNV vóórdat er andere stemuitslagen van hun cao-partners bekend waren, al aangaf dat de cao-beroepsgoederenvervoer definitief was geworden. En kwam ook TLN met dit bericht. De grote organisatie Evofenedex gaf al op 21-12-2023 aan dat de CAO definitief was blijkbaar enkel uitgaande op de stemmen van de FNV. (https://www.evofenedex.nl/actualiteiten/cao-beroepsgoederenvervoer-2024-is-definitief).

Blijkbaar zijn de stemmen van alleen de FNV belangrijk en geldig en hebben stemmen van de andere vakbonden voor het goedkeuren van de cao geen waarde.

Dit is zeer opmerkelijk en ook echt slecht voor het de gang van zaken binnen de sector en voor het imago van de sector. Draagvlak wordt in die zin enkel beperkt tot één partij, waarvan ook niet bekend is hoe representatief die nog is …..

Transporteffect en HZC

Zoals velen inmiddels wel weten werken wij intensief samen op cao-gebied met de Vakvereniging HZC. Het afgelopen jaar hebben wij samen met HZC op een vriendelijke wijze aan de huidige Cao partijen gevraagd om ook plaats te kunnen nemen aan de cao tafel. Dit op basis van onze ruime chauffeurs achterban en ook op basis van een sterke, zeer representatieve vertegenwoordiging in het verticale transsport. Vanuit FNV werd dit niet wenselijk gevonden en ook werkgeverspartijen als TLN en VVT hebben aangegeven dit niet te willen. Vervolgens hebben wij besloten om de juridische weg te bewandelen om een plek aan de tafel te krijgen. Hiervoor hebben wij een kort geding gestart waarvan op 5 januari 2024 het vonnis bekend zal worden.

Noodzaak

Dat er noodzaak is om een stem aan de tafel te krijgen blijkt wel weer uit het verloop van de afgelopen onderhandelingen zoals hierboven beschreven. Transporteffect en HZC zullen nooit akkoord gaan met deze procedures en de nipte overwinning van de voorstemmers ook zonder dat de CNV -stemmers worden meegenomen. Los van deze procedures is het resultaat van deze cao ook inhoudelijk mager én is de noodzakelijke vernieuwing wederom vertraagd.

Het verbaast ons daarom ook helemaal niet dat uit onze peiling op Chauffeursnieuws heel andere percentages naar voren komen, namelijk 85% tegen het Eindbod en slechts 8% voor, 7% stemde neutraal. Dit komt meer overeen met de eerdere stemming van het CNV dan het resultaat van het FNV. Ook bij HZC was 66% tegen en slechts 34% voor met diverse opmerkingen

Op onze Facebook is er ook veel discussie losgekomen en het woord “verbazing” was het meest genoemde woord.

En nu, hoe verder?

Dit is een zeer goede vraag en ook de meest belangrijke in onze ogen. Feit is nu dat het Eindbod van Transport Logistiek Nederland er doorheen wordt gedrukt en algemeen verbindend verklaard zal worden.

Als Transporteffect en HZC zijn wij met de gang van zaken verre van blij. Wij vinden dat jarenlang doormodderen weer zijn weg heeft gevonden en dat er voor werknemers geen goede en moderne arbeidsvoorwaarden zijn afgesproken, daarbij zitten we nu ook 2 jaar hieraan vast.

Transporteffect en HZC doet er ook alles aan om aan de cao-tafel te komen, om in deze situatie verandering te kunnen brengen. Maar daar hebben wij jullie voor nodig!

En ja, wij horen meerderen zeggen: “jullie zijn goed bezig, maar we worden pas lid als je aan de cao-tafel zit”. Alleen komen wij met HZC pas aan de cao-tafel, als veel meer mensen besluiten lid te worden. Het bekende KIP-EI-probleem dus!

Draagvlak is hierbij enorm belangrijk en daarvoor zijn leden belangrijk! Wij steken dit niet onder stoelen of banken. Wij staan voor onze leden maar kunnen dat enkel steeds meer en sterker doen als meer mensen lid worden. Wij zien ons als de partij die namens de mensen in de sector echte waarde heeft, die écht naar de mensen luistert. En als we aan de tafel zitten de vakbonden weer gaan stimuleren waarvoor ze ooit zijn opgericht: luisteren naar en opkomen voor de belangen van de werknemers.

Help ons mee en wordt lid!

Je krijgt door de zogenoemde bruto-netto verrekening 40% van de vakbondscontributie terug via je loonstrook. Je bent daarom voor slechts een tientje per maand lid inclusief rechtsbijstandsverzekering.

Meldt je nú aan als lid en profiteer extra van de nieuwjaarsactie: het eerste jaar 50 procent korting op de vakbondsbijdrage!

Klik hier


Lees ook:

Kan de dikke muur rond de cao tafel doorbroken worden?


Reactie plaatsen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht