Nog 8 maanden te gaan tot er een nieuwe cao beroepsgoederenvervoer moet liggen

Het is nog maar kort geleden dat we een nieuwe versie van de cao hebben gekregen, maar toch zal men aan de bak moeten. In 2023 is het zo ver, dan moet een goede en sociale cao in kannen en kruiken zijn.

cao beroepsgoederen vervoer

Partijen

Helaas heeft het verleden ons geleerd dat de cao-partijen telkens maar moeizaam tot elkaar kunnen komen.
Doordat er veel werd gekibbeld en er vaak maanden voorbijgingen eer ze elkaar weer eens in de ogen keken kwamen de parijen altijd te laat tot een akkoord, wat keer op keer veel onzekerheid gaf.
Ook nu kunnen we er wel weer van uitgaan dat er (te) laat zal worden gestart en dat er weer veel tijd voor nodig zal zijn om een cao te krijgen, en wij vinden dat dit in het belang van de gehele sector anders moet.

 

Al jarenlang gaat een vaste club over de cao en wij vinden dat in ieders belang de deur ook voor andere partijen open moet staan.
Als we kijken naar de afgelopen 40 jaar zien we dat er behalve loonsverhogingen gelijk aan de inflatie weinig is veranderd in de cao.

Gesprekken

Het afgelopen jaar hebben we met veel partijen gesproken en wij vinden dat er sowieso een nieuwe basis moet komen. De huidige (basis)cao stamt uit de jaren 70 en is totaal niet meer van deze tijd.
Over de vele punten die we anders zien willen we op dit moment inhoudelijk nog niet teveel kwijt om de positie die we nu hebben te behouden.
Wel vinden we dat de cao helemaal opnieuw moet worden opgebouwd om mee te gaan met deze tijd, maar ook voor de toekomst.
Daarom verbaast het ons ook zo dat er nog geen gesprekken zijn gevoerd tussen andere dan de gevestigde partijen om een nieuw fundament te realiseren.
We dringen er dan ook tot op de dag van vandaag op aan dat het tijd wordt voor een eerste ontmoeting over het onderwerp cao 2023.

Welzijn

Volgens ons heeft de sector ook een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om goede afspraken te maken en daarom verbaast het ons des te meer dat de cao in het beroepsgoederenvervoer de afgelopen jaren naar onze mening niet serieus is genomen.

 

In tegenstelling tot de grote partijen ligt onze prioriteit wel bij de wensen en het welzijn van de werknemer, waarbij we ook aan de toekomstige chauffeurs denken.
Een goede cao helpt om het vak aantrekkelijk te maken en te houden, wat met het huidige en toekomstige chauffeurstekort voor iedereen van het grootste belang is.

 

Dankzij jullie allemaal begint de doorbraak van ons uit te komen en we hebben er vertrouwen in dat we steeds meer zullen bereiken.
Het is de hoogste tijd om de koe bij de hoorns te vatten en de onderhandelingen ook daadwerkelijk nut te laten hebben.

 

Hebben jullie wensen of opmerkingen, geef deze dan alsjeblieft aan ons door.
De komende tijd zullen we vaker om jullie stem vragen als er voorstellen worden gedaan om samen tot een goede cao te komen.
Laten we met ons allen nu eens de regie nemen!

Klik de afbeelding

Lidmaatschap wordt uitgegeven door Transporteffect B.V.  KVK: 82836426

Jaren lang hebben we gebouwd aan chauffeursnieuws. Hackers nemen het over in een seconde en Facebook laat ons al 9 dagen bungelen.

Het had al die jaren al normaal moeten zijn dat bedrijven op zoek waren naar chauffeurs uit eigen land. Waar waren de organisaties?

Transportcriminaliteit is niet te onderschatten en kan een chauffeur of mensen het leven in negatieve zin voorgoed veranderen.

We horen heel vaak: “Ik dacht met een rechtsbijstandverzekering mijn recht te kunnen halen”.Dit is deels een misvatting waar je pas achterkomt wanneer je het nodig hebt.

In het begin van de oorlog hebben wij de belofte gedaan om onze collega's namens de Nederlandse chauffeurs bij te staan en dat doen we nog steeds.

CAO - De vakantietijd breekt aan en tot op heden hebben we nog niet gehoord dat er al wordt gepraat