Zondag 5 december 2021

Wil jij ook zekerheid? Laat ons het regelen.

Word lid. Jullie welzijn is onze missie.
Hoe zit dat nu met de verantwoordelijkheid? Een chauffeur leert altijd dat men geheel verantwoordelijk is voor zijn lading. Maar steeds meer bedrijven willen de chauffeur buiten houden tijdens het laden. Ook wordt dit maar door transportbedrijven geaccepteerd en een chauffeur heeft geen poot om op te staan wanneer hem wordt geweigerd toe te zien op het laden. We weten allemaal dat als illegalen worden aangetroffen bij de lading er grote consequenties zijn voor de chauffeur. Hoge boetes, schade aan de lading en kosten door stilstand zijn het gevolg. Maar ook als er drugs worden aangetroffen heeft een chauffeur een serieus probleem. accessActie Weigeren Het is daardoor onacceptabel dat chauffeurs wordt geweigerd bij laden of lossen aanwezig te zijn. Een vervoeder heeft controleplicht en deze wordt door de afzender ontnomen. In de CMR is deze afzendersaansprakelijkheid niet geregeld. In art. 10 CMR staat slechts dat de afzender aansprakelijk is voor schade als gevolg van gebrekkige verpakking van de goederen. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo. Zwarte Piet Wat dat betreft bewijst art. 8:1117 BW de vervoerder goede dienst. Maar die afzendersaansprakelijkheid is er alleen als komt vast te staan dat de vervoerder er ‘echt niks aan kon doen’; de vervoerder kon er ‘niks aan doen’ dat er drugs in de lading zaten verstopt. Of dat er illegalen in de gesloten en vol beladen trailer zaten verstopt. Maar zodra de afzender kan bewijzen dat de vervoerder niet ‘alle in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van een zorgvuldig vervoerder te vergen maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen’, blijft de vervoerder met de Zwarte Piet zitten. TRAN De chauffeur moet toch wel enige controle kunnen uitoefenen bij de belading van zijn vrachtwagen. Bij een gesloten en verzegelde container is het echter “laden en rijden”. De Algemene Vervoerscondities 2002 (AVC 2002) zijn algemene voorwaarden voor wegvervoerovereenkomsten voor goederenvervoer over de weg en zijn opgesteld door Evofenedex en TLN. Echter, duidelijke richtlijnen over dit onderwerp zijn niet aanwezig. Transporteffect & Chauffeursnieuws zal deze kwestie aankaarten bij de Europese commissie TRAN. Wij pleiten ervoor dat hierin een Europese richtlijn moet komen en dat daar ook op kan worden teruggevallen. Mocht men niet bij de lading aanwezig zijn dan moet de verantwoordelijkheid automatisch vallen op de afzender en schade moet ook kunnen worden verhaald. Nu zijn er verschillende regels per lidstaat en dat is niet meer van deze tijd. Als we naar vliegtuigen en schepen kijken dan is dit wel geregeld, bijvoorbeeld met de FAL Conventie en door de richtlijnen van de IMO. Lees ook :

Verantwoordelijkheid beroepschauffeur vaak onderschat

Dit jaar 20 procent meer illegalen gevonden die zich hadden verstopt in vrachtwagens

TIPS www.stronglogistics.nl Wij kunnen ons alleen maar blijven inzetten voor jullie welzijn als jullie ons ook willen steunen. Steunen door doneren kan al vanaf €2, klik hier Abonneren kan ook. klik hier doneren (Wanneer je lid wordt tijdens de actieperiode blijf je bij elke verlenging de korting behouden) 50 procent korting abonnement

Waarom mogen beroepschauffeurs wel een restaurant binnen en anderen niet?

• 22 december 2021 Voor beroepschauffeurs is het vanzelfsprekend dat zij in een restaurant worden toegelaten. Maar toch als men geen beroepschauffeur is en met name geen vrachtwagenchauffeur is er verontwaardiging.

Artikel 12 – overmacht voor de chauffeur

• 10 december 2021 Artikel 12 overmacht wordt vaak genegeerd maar wat houdt het eigenlijk is. Ambtenaren zijn verplicht hier notie van te nemen.

Waarom toch die enquêtes en polls? Dat leggen we jullie hier graag uit

• 8 december 2021 Wanneer je iets voor de chauffeurs wilt veranderen moet je wel bepaalde stappen volgen. Het is ook veel meer werk dan men vaak beseft.

ZZP of kleine ondernemer dan is dit het lidmaatschap wat u moet hebben

• 7 december 2021 Kennisbank professional,Nieuwsbrief professional, Advies ziektebegeleiding, Advies bestuurlijke vraagstukken, Advies loopbaan, Korting op keurmerk, Juridisch advies, ,Bemiddelaar werkgever/ werknemer, Calamiteiten support Toegang tot contra expertise, Toegang tot seminars, Toegang tot analyse vraagstukken Kennisdeling via netwerk

Hoogte boetes en pakkans in verschillende landen

• 6 december 2021 Keer op keer verbaast het ons dat elke lidstaat zijn eigen regels handhaaft omtrent de hoogte van boetes.

Ruim 88% vindt dat ruimte op de weg is afgenomen, dit maak het moeilijker voor de chauffeur

• 6 december 2021 Minder ruimte is meer risico, wel wordt de vinger snel gewezen naar de beroepschauffeurs als het mis gaat. 88 procent ziet ruimte afnemen

Reactie plaatsen

Reacties (0)

Er zijn nog geen reacties.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid van TransportEffect | HZC. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht