Nieuws in samenwerking met vakvereniging HZC

TransportEffect | ChauffeursNieuws werkt samen met de vakvereniging HZC.

Het doel is om de beroepschauffeurs beter bij te kunnen staan dan nu vaak het geval is. Met de vakvereniging HZC en onze organisatie zijn we dé specialist in het beroepsgoederenvervoer en kunnen we een sterke positie realiseren.

Jouw welzijn is ons belang en staat bij ons wél op de eerste plaats! 

Meedoen met ons? klik hier.


Nieuws en Actualiteiten 


Samen sterk met HZC

De spreekwoordelijke knoop is doorgehakt, een beslissing die mede door de invloed van onze leden is genomen. De afgelopen jaren waren we op zoek naar een partij die net als wij vooral het verbeteren van het welzijn van de beroepschauffeurs voor ogen had. De zoektocht ging niet vanzelf en heeft de nodige tijd gekost.


Ik heb rechtsbijstand, dus ik ben beschermd. Dit denken er velen.

Keer op keer melden chauffeurs zich bij ons met een situatie tussen werkgever en werknemer of andere juridische zaken. Zij zijn geen lid van een organisatie en ze gaan ervan uit dat ze kwesties zelf kunnen regelen omdat ze een rechtsbijstandverzekering hebben. We horen heel vaak: “Ik dacht met een rechtsbijstandverzekering mijn recht te kunnen halen”.


Elk half jaar stijgt het wettelijk minimumloon. Per 1 juli 2023 wordt het minimumloon verhoogd met 3,13%


Cao-partijen verhogen de uitkering en versoepelen voorwaarden Zwaarwerkregeling

Bij het ontwerp van de Zwaarwerkregeling hebben cao-partijen afspraken gemaakt voor als de kosten tegenvallen of meevallen. Jaarlijks evalueren cao-partijen of aanpassing van de regeling nodig is. 


Diefstal en ontslag op staande voet

Veel werkgevers menen dat diefstal altijd een reden is voor een ontslag op staande voet. Hoewel ik die werkgevers goed begrijp ligt het wel wat genuanceerder. We zullen een korte uitleg geven:


Vergunningplicht ook bij laadvermogen onder de 500 kg

Als gevolg van het mobiliteitspakket is de ondergrens van de vergunningplicht voor de communautaire vergunning (Eurovergunning) verlaagd van 3500 kg toelaatbare maximum massa naar 2500 kg toelaatbare maximum massa.


Gelijk speelveld voor zzp’ers en werknemers in loondienst

,,Het beleid moet dus gericht zijn op het breder stimuleren van deze vangnetten. Natuurlijk vanuit het oogpunt van bescherming van de individuele zzp'er. Maar óók om te komen tot een zogenoemd ‘level playing field’, een gelijk speelveld voor zzp’ers en werknemers in loondienst.''


Dit betekenen de speciale codes op een rijbewijs

Staat er 'code 95' op je rijbewijspasje? Of 01.06? Dat betekent dat je een rijbewijs met voorwaarden hebt. Ruim 750.000 Nederlanders hebben daarmee te maken. Hier leggen we uit wat het voor jou betekent.

Alle codes op een rij.


Wil jij ook zekerheid?<br>Laat ons het regelen.

Wil jij ook zekerheid?
Laat ons het regelen.

Word lid. Jullie welzijn is onze missie.

Onze partners

Partner worden

Het laatste nieuws

Naar het nieuwsoverzicht